top of page

Finansiering

Våra produkter kan finansieras med leasing till skillnad från fast egendom (traditionella byggnader). Detta gör att din investering inte belastar din ekonomi lika mycket som ett direktköp gör. Hallen kan efter sista delbetalningen köpas ut till ett restvärde, lämnas tillbaka eller om så önskas kan avtalet förlängas. 

Fördelar med leasing

- Påverkar det egna kapitalet minimalt

- Frigör kapital som kan nyttjas till andra ändamål

- Förenklar planering och följa budget

- Hyran bokförs i resultaträkningen

- Avdragsgill kostnad istället för investering och avskrivning

Kontakta oss för mer information gällande finansiering/leasing.

bottom of page