top of page

Frågor och svar

Ingår montage och frakt?

Ja

Hur stora hallar kan ni leverera?

Vår största hall har dimension 20x50m (1000 m2)

Behövs det bygglov för en lagerhall?

Det beror på vilken verksamhet som hallen ska användas för. Till exempel behövs inte bygglov för ekonomibyggnader. Vi kan tillhandahålla bygglovshandlingar vid behov.

Går det att lagra fuktkänsligt material i en lagerhall?

I alla kallager finns risk för kondens därför rekommenderas vi avfattning om fuktkänsligt material skall lagras.

Är en lagerhall inbrottssäker?

Hallentreprenads plåtfasad ger ett mycket bättre skydd mot inbrott än duk som många lagerhallar består av.

Vad krävs det för underlag/grundläggning för en lagerhall?

En asfaltsplan eller vällyckad grusyta för att få god förankrankring i mark.Gärna på en liten höjd med lutning så regnvatten rinner bort från hallen.

Vilket underhållsbehov har en lagerhall från hallentreprenad?

Våra lagerhallar är i princip underhållsfria. Vår takdukspänningsteknik ger ett minimalt behov av efterspaning. Efter vintern eller en storm bör man dock kontrollera att vindkryss fortfarande är spända och spänna åt efter behov. 

Vilka finanslösningar finns?

Vi erbjuder direktköp, leasing och vissa storlekar går även att hyra under kortare tidsperioder.

Dimensioneras lagerhallen för snö och vindlaster?

Våra lagerhallar dimensioneras i enlighet med europeisk och svensk standard beroende på geografisk placering. 

Varför välja hallentreprenad?

Ett val som gör skillnad. Vi har marknaden kostnadseffektivaste pris och producerar lagerhallar som kan nyttjas i tiotals år. Vi värdesätter vårt samarbete med våra kunder och strävar efter att bygga relationer på lång sikt. 

 

bottom of page